ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Altre strutture
Nell’ambito dell’edilizia di interesse pubblico, siamo in grado di intraprendere la costruzione di qualunque struttura, fornendo aiuto e consulenza in ogni fase del progetto.
Sąd Okręgowy w Krakowie
 

Sąd Okręgowy w Krakowie

2018-03-24

Inwestor: Sąd Okręgowy w Krakowie

Zakres: Budowa gmachu Sądu Okręgowego w Krakowie

Rok: 2017

Pałac sprawiedliwości w Radomiu
 

Pałac sprawiedliwości w Radomiu

2018-03-24

Inwestor: Sąd Okręgowy w Radomiu

Zakres: Budowa gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu

Rok: 2017

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

2016-03-20

Inwestor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Zakres: Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data: 2016

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
 

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Zakres: Generalne wykonawstwo nowej siedziby KPP w Sierpcu prz ul. Kilińskiego.

Data: 2016

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości
 

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości

2012-12-30

Budowa Warszawskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 - Dobry adres dla Biznesu

Centrum Przedsiębiorczości na ul. Smolnej 6 w Warszawie jest od początku 2013r. technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych z wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Centrum będzie odgrywało kluczową rolę w aktywizacji i integracji środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Działania będą kierowane do ludzi wykazujących inicjatywę i chęć działania na wła...sny rachunek oraz do przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą
Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu
 

Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu

2009-12-30

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu


Zakres prac:    
Adaptacja budynków przy ul. Limanowskiego 95 w Radomiu na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego.


Data zakończenia:   
2009-12-30

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
 

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

2009-11-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Zakres prac: 
Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. 

Data zakończenia: 
2009-11-30 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu
 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu

2009-10-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

Zakres prac: 
Budowa łącznika pomiędzy budynkami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu a budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 

Data zakończenia: 
2009-10-30 

 

Inwestor:  Burmistrz Miasta Mszczonowa 

Zakres prac: 
Odbudowa Ratusza w Mszczonowie. Zakres prac obejmowała prace budowlane, instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz niskoprądowe. 

Data zakończenia: 
2007-07-20

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie
 

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie

2006-04-01

Inwestor:  Urząd Gminy Sochaczew 

Zakres prac: 
Wykonanie budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy Sochaczew. Zakres prac obejmowała stan surowy, wykończeniowy, instalacja wod-kan, instalacje c.o. Instalacje elektryczne. 

Data zakończenia: 
2006-04-01 


  [starsze >>]
konstrukcje stalowe
1959453774